REZERWACJA

KOBIETY, RENESANS, MEDIOLAN

21 Lip 2021 - 25 Lip 2021 / Wyprawa lotnicza


ZAPISY ZAMKNIĘTE

Informujemy, że ze względów na aktualne przepisy, liczba miejsc na Wyprawie jest ograniczona do maksymalnie 25 uczestników.

Koszt udziału przy minimalnej grupie 15. osób wynosi 3980 PLN, a przy maksymalnej liczbie 25. osób 3680 PLN.

Po zebraniu się grupy, chętnych zapisujemy na listę rezerwową. W tym przypadku cena może ulec zmianie o koszt związany ze zmianą rezerwacji samolotowej.

Wyjazd zostanie potwierdzony najpóźniej do 4 lipca 2021.


Po wypełnieniu i przesłaniu zamieszczonego poniżej formularza Rezerwacji, otrzymają Państwo są swoją skrzynkę maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia oraz wszelkie szczegóły niezbędne do potwierdzenia uczestnictwa.

Bardzo prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub OFERTY. W razie braku maila zwrotnego prosimy o informację na kontakt@wyprawyz.pl


Biurem realizującym tę wyprawę jest licencjonowane Biuro Podróży.

Wszelkie szczegóły dotyczące realizacji tej Wyprawy przesyłamy bezpośrednio do osób, które zgłosiły i potwierdziły swoje uczestnictwo.


Oto istotne informacje dotyczące podróży do Włoch na dzień 21.06.2021.

 

Przyjazd do WŁOCH

Obecnie do 30 lipca 2021 r. osoby przyjeżdżające do Włoch z Polski zobowiązane są do:

  • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/
  • przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego (PCR lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch

Według aktualnie obowiązujących przepisów ani szczepienie ani przebycie COVID-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu. Natomiast Włochy rozważają zniesienie ograniczeń w związku z europejskim paszportem covidowym, który ma obowiązywać w Europie od 1 lipca 2021. We Włoszech trwa obecnie dyskusja jak zmienić reguły dla osób zaszczepionych.

 

Aktualna sytuacja we WŁOSZECH

Na terytorium całych Włoch w strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej obowiazuje godzina policyjna od 24:00 do 5:00. Od 21 czerwca w strefie żółtej zostanie zniesiona godzina policyjna. Region Lombardia do której należy Mediolan obecnie jest w strefie żółtej. Wszelkie środki transportu publicznego mogą być wypełnione jedynie w 50%. We wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów;  powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).

Zgodnie z wytycznymi włoskiego rządu restauracje, bary, puby, cukiernie i lodziarnie działają w określonych godzinach. Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej i otwartej.

 

Kwarantanna po powrocie z zagranicy do Polski

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów do 25 czerwca 2021 roku obowiązuje 10-dniowa kwarantanna po powrocie do Polski.

Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego:

– przed przylotem do Polski (nie starszy niż 48 godz.) LUB w Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy przy podróżach ze strefy Schengen;

– w Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy przy podróżach ze strefy Non Schengen.

 

Z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy, którzy przebyli chorobę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także wybrane grupy zawodowe.

Test antygenowy lub PCR zwalniający z kwarantanny można wykonać m.in. na wybranych lotniskach po przekroczeniu granicy oraz w laboratoriach poza lotniskiem w ciągu maksymalnie 48 godzin od przekroczenia granicy. Koszt takiego testu poza lotniskiem wynosi ok. 130 zł.

 

Unijny certyfikat

Podróżowanie na terenie Unii Europejskiej może być łatwiejsze od 1 lipca. Ma to związek z unijnymi certyfikatami Covid, zwanych również paszportami szczepień. Mają one przyczynić się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji w państwach UE.

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.

Certyfikat można także mieć po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Aby przejść do formularza Rezerwacji, proszę potwierdzić zapoznanie się z powyższą informacją.